arrow_back
 

Calendari 2017

L'Index de Confiança del Consumidor es fa públic els dies 3 del mes següent, llevat que correspongui a dia festiu o cap de setmana que, en aquest cas, es publica el primer dia feiner immediatament següent.

Durant l'any 2018 es publicaran els avanços de resultats d'aquest estudi, llevat que hi hagi problemes tècnics, segons el calendari següent:

Mes Data prevista
desembre 2017 3 de gener de 2018
gener 2018 5 de febrer de 2018
febrer 2018 5 de març de 2018
març 2018 3 d'abril de 2018
abril 2018 3 de maig de 2018
maig 2018 4 de juny de 2018
juny 2018 3 de juliol de 2018
juliol 2018 3 d'agost de 2018
agost 2018 3 de setembre de 2018
setembre 2018 3 d'octubre de 2018
octubre 2018 5 de novembre de 2018
novembre 2018 3 de desembre de 2018
desembre 2018 3 de gener de 2019