Presentació

Presentació

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i els comportaments de la societat espanyola, així com el mesurament de la seva estabilitat i canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada el 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals realitzats, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2013. Allà s'hi incorporen preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que altres responen al caràcter monogràfic de cada un dels sondejos. Amb això es pretén traslladar, d'una manera més visual i pròxima, les dades generades anualment per aquesta institució.


El present volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i un annex amb les fitxes tècniques dels estudis utilitzats per a aquest anuari. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i s'hi recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. El segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'hi aborden temes com la imatge social del professorat, el periodisme i els mitjans de comunicació, els drets dels ciutadans davant de les noves tecnologies, els hàbits socials, la seguretat viària, la participació social i l'associacionisme, la discapacitat i l'opinió sobre política fiscal.


Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cada una de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Entre aquestes s'hi troben trets sociodemogràfics com el sexe, l'edat, els estudis realitzats, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també altres com la mida del municipi on resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de particularitzar per a grups concrets.


Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, sèries i preguntes que ha fet el CIS des de 1999, estan disponibles a la seva pàgina Web (www.cis.es) per consultar-les o descarregar-les gratuïtament.

 

arrow_back