Anuari 2012

Libro completo 
 1. PERCEPCIONS SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I POLÍTICA
 2. VALORACIÓ DEL GOVERN I L'OPOSICIÓ
 3. MOBILITAT
 4. EDUCACIÓ
 5. RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  • Imatge del funcionament de les Administracions Públiques a Espanya
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Mitjans preferits per fer les gestions amb les Administracions Públiques
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Mitja preferit per buscar informació sobre gestions amb l'Administració Pública
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • Valoració del funcionament de les Administracions Públiques en diversos aspectes
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social
   • Encreuaments per situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot
   • Encreuaments per ideologia, record de vot (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot (cont.)
   • Encreuaments per religió, hàbitat
   • Encreuaments per religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per religió, hàbitat (cont.)
  • Comparació entre l'Administració General de l'Estat i l'autonòmica en diversos aspectes
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Grau de confiança en els/les funcionaris/es
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 6. TECNOLOGIA
 7. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I BIODIVERSITAT
 8. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
 9. EXPECTATIVES
  • Principals objectius de la societat espanyola en els pròxims anys
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot
   • Encreuaments per religió, hàbitat
  • Valoració de característiques de la societat espanyola
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • Escala de satisfacció (0-10) amb la vida personal
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Escala de satisfacció (0-10) amb diferents aspectes de la vida personal
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social
   • Encreuaments per situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot
   • Encreuaments per ideologia, record de vot (cont.)
   • Encreuaments per religió, hàbitat
   • Encreuaments per religió, hàbitat (cont.)
  • Valoració de la situació personal durant el present any
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Valoració de la situació personal en el pròxim any
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Escala de confiança (0-10) en la gent
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Acord amb expectatives per al segle XXI
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Grau d'acord amb diferents frases sobre actituds i valors
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 10. OPINIÓ PÚBLICA I POLÍTICA FISCAL
 11. ANNEX. FITXES TÈCNIQUES
arrow_back