Anuari 2013

Libro completo 
 1. PERCEPCIONS SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I POLÍTICA
 2. VALORACIÓ DEL GOVERN I L'OPOSICIÓ
 3. IMATGE SOCIAL DEL PROFESSORAT
  • ESCALA DE VALORACIÓ (0-100) DE PROFESSIONS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • PROFESSIONS QUE RECOMANARIA ESCOLLIR ALS FILLS O AMICS(2)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • VALORACIÓ RESTROSPECTIVA DE LA IMATGE DEL PROFESSORAT (10 ANYS)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • GRAU DE MOTIVACIÓ DEL PROFESSORAT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • RAONS DEL POC O GENS MOTIVAT QUE ESTÀ EL PROFESSORAT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • ACORD AMB DIVERSES FRASES SOBRE EDUCACIÓ I EL PROFESSORAT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 4. PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ
 5. DRETS DELS CIUTADANS DAVANT DE LES NOVES TECNOLOGIES
 6. HABITUDS SOCIALS
  • Escala d'egoisme (0-10) dels ciutadans
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Tolerància de diversos comportaments socialment no legítims
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Escala d'importància (0-10) d'una sèrie de factors per ser feliç
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Escala de felicitat personal (0-10)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Escala de satisfacció (0-10) amb la vida personal
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Escala de satisfacció (0-10) amb diferents aspectes de la vida personal
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral. classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral. classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Escala de control (0-10) sobre la manera com es desenvolupa la seva vida
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 7. MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y BIODIVERSIDAD
 8. SEGURETAT VIÀRIA
 9. PARTICIPACIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME
  • Grau de confiança en la gent
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Participació en associacions i grups
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • Raons per les quals la gent no pertany a cap associació
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • Participació en accions polítiques i socials
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • Aportació econòmica a organitzacions no governamentals l'últim any
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • Grau de probabilitat de col·laboració amb una ONG
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
 10. DISCAPACITAT
 11. OPINIÓ PÚBLICA I POLÍTICA FISCAL
 12. ANNEX. FITXES TÈCNIQUES
arrow_back