Anuari 2016

 1. PERCEPCIONS SOBRE LA SITUACIO ECONOMICA I POLITICA
 2. SOCIABILITAT
 3. IMPACTE DE LES TIC (TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ) EN LA VIDA FAMILIAR
 4. SEGURETAT VIÀRIA
  • ESCALA D'INFLUÈNCIA (1-10) DE DIFERENTS FACTORS EN ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social(cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • VALORACIÓ DE LA INTRODUCCIÓ DEL CARNET DE CONDUIR PER PUNTS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • GRAU EN QUÈ CANVIA LA MANERA DE CONDUIR DES DE LA INTRODUCCIÓ DEL CARNET PER PUNTS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • FREQÜÈNCIA DE DIFERENTS COMPORTAMENTS DELS CONDUCTORS ESPANYOLS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • MESURES MÉS EFICACES PER EVITAR ACCIDENTS DE TRÀNSIT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 5. LLOCS DE SOCIABILITAT
  • FREQÜÈNCIA AMB QUÈ VA A CERTS LLOCS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 6. HÀBITS DE LECTURA
  • GRAU D'INTERÈS PER DIFERENTS ÀMBITS DE LA CULTURA
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • MOTIUS PRINCIPALS PELS QUALS NO SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situación laboral, clase social e ideología
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • FORMAT DE LECTURA DE LLIBRES (EN PAPER O DIGITAL)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • MOTIUS PRINCIPALS PELS QUALS SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • NOMBRE DE LLIBRES LLEGITS ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE DIARIS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • FORMAT DE LECTURA DE DIARIS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • FREQÜÈNCIA DE DIFERENTS SITUACIONS RELACIONADES AMB LA LECTURA EN LA INFANTESA/ADOLESCÈNCIA
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 7. DISCUSSIÓ POLÍTICA I PARTICIPACIÓ
  • ESCALA D'IMPORTÀNCIA (0-10) DE DIFERENTS ASPECTES DE LA VIDA PERSONAL
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL ES PARLA DE POLÍTICA AMB DIFERENTS PERSONES DE L'ENTORN SOCIAL PRÒXIM
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FREQÜÈNCIA DE SEGUIMENT DE LA POLÍTICA A TRAVÉS DE DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FORMES D'ACCIÓ SOCIAL I POLÍTICA EN QUÈ S'HA PARTICIPAT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
  • GRAU D'INTERÈS PER LA CAMPANYA ELECTORAL DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 2016
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
 8. BIODIVERSITAT
 9. APRENENTATGE D'IDIOMES
  • ORDRE D'IMPORTÀNCIA DE DIFERENTS MATÈRIES EDUCATIVES EN LA FORMACIÓ D'UNA PERSONA
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • GRADO DE IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • GRAU D'IMPORTÀNCIA DEL CONEIXEMENT D'IDIOMES ESTRANGERS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Cruces por ideología, voto, religión y hábitat
  • NIVELL DE CONEIXEMENT DE DIFERENTS IDIOMES ESTRANGERS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • GRAU DE DIFICULTAT EN L'APRENENTATGE DE DIFERENTS IDIOMES ESTRANGERS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • APRENENTATGE D'ALGUN IDIOMA ESTRANGER EN L'ACTUALITAT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • IDIOMA ESTRANGER QUE LI AGRADARIA APRENDRE
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideolgogía
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
  • MOTIU PRINCIPAL PER APRENDRE L'IDIOMA ESTRANGER
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 10. OPINIÓ PÚBLICA I POLÍTICA FISCAL
 11. ANNEX. FITXES TÈCNIQUES
arrow_back