arrow_back
 

Ajudes a la recerca

El CIS convoca anualment ajudes amb la finalitat de  promocionar i estimular la recerca social aplicada en matèries d'interès per a l'organisme. Aquestes ajudes a la recerca estan destinades fonamentalment a l'explotació del seu banc de dades i a la finalització de tesis doctorals en ciència política o sociologia.

La Orden PRE/593/2016 , de 21 de abril aprueba las nuevas bases reguladoras para la concesión de estas ayudas para la investigación.

ÚLTIMA EDICIÓ (2016)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució  (BOE 14/07/16).

Objecte

Projectes originals d’investigació sobre les realitats social i política.

Nombre d'ajudes i quantia

5 ajudes de 10.000 € cada una.
3 ajudes de 6.000 € cada una.
2 ajudes de 4.990 € cada una, per acabar tesis doctorals.

Requisits

Els sol•licitants hauran d'acreditar: la condició de doctor amb experiència investigadora en l'àmbit de les ciències socials en ajudes per a equips, haver superat el DEA o equivalent en ajudes individuals, haver superat el DEA o equivalent i estar en la fase d'acabament de la tesi doctoral en ajudes d'acabament de tesi.

Documentació necessària

Instància individual, Instància equips recerca, Declaració responsable curriculum vitae, breu memòria del projecte d'investigació o de la tesi. Sèu Electrònica Individual, Sèu Electrònica Grup

Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la Resolució al BOE. Acabament termini: 8 d'agost de 2016.

Situació actual

Resolució Plazo de entrega.

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

fomento_investigacion@cis.es