arrow_back
 

Beques de formació

El programa de beques de formació per a postgraduats en matèries d'interès per a l'organisme pretén contribuir a la formació de professionals en la producció i anàlisi de dades estadístiques. Mentre són al Centro de Investigaciones Sociológicas, els becaris coneixen de primera mà el procés de producció d'informació estadística i el desenvolupament, des dels primers passos, d'un projecte de recerca quantitativa.

L'Ordre PRA/33/2017, de 23 de gener de 2017, aprova les noves bases reguladores per a la concessió d'aquestes beques pel CIS.

Como novedad en esta convocatoria, si la solicitud presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante mediante publicación en esta página web del CIS, para que se subsanen en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación.

ÚLTIMA EDICIÓ (2019)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució de la Presidència del CIS.

Objecte

Formació de postgraduats en els mètodes i tècniques utilitzats a la investigació social aplicat a través de la participació en les tasques d'investigació i en activitats formatives del CIS.

Nombre d'ajudes i quantia

10 beques.

Requisits

Títol de graduat o llicenciat o títol estranger homologat, obtingut dins els 4 anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. Qualificació mitjana, com a mínim, d'1,8.

Documentació necessària

instància (emplenar Annex I, Annex II ); curriculum vitae (Màxim 3 fulls); certificació acadèmica amb les qualificacions obtingudes i acreditació del currículum vitae.

 

Termini de presentació de sol·licituds

15 dies hàbils a comptar  dès lendemain la publicació de la convocatòria al BOE. (6 de novembre a novembre 24, 2017 ambdós inclosos).

Situació actual

Resolució definitiva d'adjudicataris i suplents

 

 

 

 

 

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

fomento_investigacion@cis.es