Avanç de resultats de l’estudi 3222 Índice de Confianza del Consumidor. Mes de agosto

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 3222, Índice de Confianza del Consumidor. Mes de agosto

NOTA: l'enquesta INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR passa a denominar-se ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR des de l'estudi corresponent al mes de maig (estudi CIS 3214).

arrow_back