Avanç de resultats de l’estudi 3237 Índice de Confianza del Consumidor. Mes de diciembre

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 3237, Índice de Confianza del Consumidor. Mes de diciembre

NOTA: l'enquesta INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR passa a denominar-se ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR des de l'estudi corresponent al mes de maig (estudi CIS 3214).

arrow_back