Urtekaria 2013

Libro completo 
 1. EGOERA EKONOMIKOARI ETA POLITIKOARI BURUZKO PERTZEPZIOAK
 2. GOBERNUAREN ETA OPOSIZIOAREN BALORAZIOA
 3. IRAKASLEEN IRUDI SOZIALA
  • LANBIDEEN BALORAZIO ESKALA (0-100)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • SEME-ALABEI EDO LAGUNEI GOMENDATUKO ZENIZKIEKEEN LANBIDEAK (2)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • IRAKASLEEN IRUDIAREN ATZERA BEGIRAKO BALORAZIOA (10 URTE)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • IRAKASLEEN MOTIBAZIO MAILA
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • IRAKASLEEN MOTIBAZIO URRIAREN EDO MOTIBAZIORIK EZAREN ARRAZOIAK
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • HEZKUNTZARI ETA IRAKASLEEI BURUZKO HAINBAT ESALDIREKIKO ADOSTASUNA
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
 4. KAZETARITZA ETA HEDABIDEAK
 5. HERRITARREN ESKUBIDEAK TEKNOLOGIA BERRIEN AURREAN
 6. OHITURA SOZIALAK
  • Herritarren egoismo eskala (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Gizartean bidezkoak ez diren hainbat jarrerarekiko tolerantzia
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Zoriontsu izateko zenbait faktoreren garrantziaren eskala (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Zoriontasun pertsonalaren eskala (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Bizitza pertsonalarekiko asebetetze maila (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
  • Bizitza pertsonaleko alderdi desberdinekiko asebetetze maila (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak
   • Lan egoera, klase sozial eta ideologiako gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Bizitza garatzeko moduaren gaineko kontrol eskala (0-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera eta klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio eta habitat gurutzatzeak
 7. MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y BIODIVERSIDAD
 8. BIDEKO SEGURTASUNA
  • Trafiko istripuetako hainbat faktoreren eraginaren eskala (1-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil eta hezkuntzako gurutzatzeak (kont.)
   • Lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak
   • Lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Trafiko istripuen erantzukizuna
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Puntukako gidabaimena sartzearen balorazioa
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Puntukako gidabaimena sartzearekin lortutako helburuekiko adostasun maila
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Gidatzeko portaera desberdinen arriskuen eskala (1-10)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin eta egoera zibileko gurutzatzeak
   • Sexu, adin eta egoera zibileko gurutzatzeak (kont.)
   • Hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak
   • Hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzeak (kont.)
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio eta habitateko gurutzatzeak (kont.)
  • Istripuak saihesteko neurri eraginkorrak
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin eta egoera zibileko gurutzatzeak
   • Hezkuntza, lan egoera eta klase sozialeko gurutzatzea
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Trafiko Zuzenbide Nagusiaren kanpainen eraginkortasun maila
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Bideko segurtasuneko helburu nagusiak (5 urte)
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 9. PARTE-HARTZE SOZIALA ETA ASOZIAZIONISMOA
  • Jendearenganako konfiantza maila
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Parte-hartzea elkarte eta taldeetan
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (kont.)
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak (kont.)
  • Jendea elkarteetako kide ez izateko arrazoiak
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
   • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Parte-hartzea ekintza politiko eta sozialetan
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza gurutzatzeak
   • Lan egoera, klase sozial, ideologia gurutzatzeak
   • Boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • Azken urtean gobernuz kanpoko erakundeei eginiko ekarpen ekonomikoa
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
  • GKE batekin lankidetzan jarduteko probabilitate maila
   • Maiztasunak eta irudikapen grafikoa
   • Sexu, adin, egoera zibil, hezkuntza, lan egoera, klase sozial gurutzatzeak
   • Ideologia, boto oroimen, erlijio, habitat gurutzatzeak
 10. DESGAITASUNA
 11. IRITZI PUBLIKOA ETA POLITIKA FISKALA
 12. ERANSKINA. FITXA TEKNIKOAK
arrow_back