arrow_back
 

Prestakuntza Bekak

Erakundearentzat interesgarriak izan daitezkeen Graduondokoentzako Bekak programaren bidez, laguntzak eman nahi dira datu estatistikoak ekoizten eta aztertzen adituak direnak trebatzeko. Centro de Investigaciones Sociológicas zentroan igarotzen duten denboran, bekadunek zuzenean ezagutzen dute informazio estatistikoa ekoizteko prozesua eta ikerketa kuantitatiboko proiektu baten garapena, lehen urratsetatik hasita.

PRA/33/2017 Aginduak, 20107eko urtarrilaren 23 eko, CISek ematen dituen beka horiek emateko oinarri arautzaile berriak onartzen ditu.

Como novedad en esta convocatoria, si la solicitud presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante mediante publicación en esta página web del CIS, para que se subsanen en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación.

AZKEN EDIZIOA (2019)

Deialdiaren laburpena
Deialdia

CISeko Presidentetzaren ebazpena.

Helburua

CISen formazio jardueretan eta ikerketa zereginetan parte hartzen dutenen bidez, gizarte ikerketan aplikatutako metodoetan eta tekniketan graduondokoak dituztenentzako formazioa.

Laguntza eta zenbateko kopurua

10 beka.

Betebeharrak

Gradudun edo lizentziadun titulua edo atzerriko titulu homologatua, deialdiaren argitalpen-dataren aurreko 4 urteen barruan lortua. Batez besteko kalifikazioa, gutxienez, 1,8.

Beharrezko agiriak

Izapideak ( betetzea  eranskina I, eranskina II ), curriculum vitae-a; ikasketen ziurtagiria, lortutako kalifikazioekin batera eta curriculum vitae akreditazioa.

 

Eskaerak aurkezteko epea

BOEn deialdia argitaratzen denetik, 15 egun naturaleko epean. (Azaroko 6 eta 24 bitartean).

Egungo egoera

Ebazpenen behin behineko ebazpena eta ordezkoak.

 

 

 

 

Idazkaritza eta informazioa

Informazio osagarriren bat nahi izanez gero, Servicio de Fomento de la Investigación zerbitzuarekin jar zaitezke harremanetan:

fomento_investigacion@cis.es