arrow_back
 

Calendario 2018

O Índice de Confianza do Consumidor faise público os días 3 do mes seguinte, agás que corresponda a festivo ou fin de semana, en cuxo caso se publica o primeiro día laborable inmediatamente seguinte.

Durante o ano 2018 publicaranse os avances de resultados deste estudo, agás problemas técnicos, segundo o seguinte calendario:

Mes Data prevista
decembro 2017 3 de xaneiro de 2018
xaneiro 2018 5 de febreiro de 2018
febreiro 2018 5 de marzo 2018
marzo 2018 3 de abril de 2018
abril 2018 3 de maio de 2018
maio 2018 4 de xuño de 2018
xuño 2018 3 de xullo de 2018
xullo 2018 3 de agosto de 2018
agosto 2018 3 de setembro de 2018
setembro 2018 3 de outubro de 2018
outubro 2018 5 de novembro de 2018
novembro 2018 3 de decembro de 2018
decembro 2018 3 de xaneiro de 2019