Anuario 2012

Libro completo 
 1. PERCEPCIÓNS SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E POLÍTICA
 2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
 3. MOBILIDADE
 4. EDUCACIÓN
 5. RELACIÓNS COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
  • Imaxe do funcionamento das Administracións Públicas en España
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Medios preferidos para facer as xestións coas Administracións Públicas
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Medio preferido para buscar información sobre xestións coa Administración Pública
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
  • Valoración do funcionamento das Administracións Públicas en diversos aspectos
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
   • Cruzamentos por relixión, hábitat
   • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
  • Comparación entre a Administración Xeral do Estado e a autonómica en varios aspectos
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • Grao de confianza nos/as funcionarios/as
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 6. TECNOLOXÍA
 7. MEDIO, SOSTIBILIDADE E BIODIVERSIDADE
 8. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
 9. EXPECTATIVAS
  • Principais obxectivos da sociedade española nos vindeiros anos
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
   • Cruzamentos por relixión, hábitat
  • Valoración de trazos da sociedade española
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
  • Escala de satisfacción (0-10) coa vida persoal
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Escala de satisfacción (0-10) con distintos aspectos da vida persoal
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
   • Cruzamentos por relixión, hábitat
   • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
  • Valoración da situación persoal durante o presente ano
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Valoración da situación persoal no vindeiro ano
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Escala de confianza (0-10) na xente
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Acordo con expectativas para o século XXI
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Grao de acordo con distintas frases sobre actitudes e valores
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back