Anuario 2012

Libro completo 
  1. PERCEPCIÓNS SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E POLÍTICA
  2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
  3. MOBILIDADE
  4. EDUCACIÓN
  5. RELACIÓNS COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    • Imaxe do funcionamento das Administracións Públicas en España
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
    • Medios preferidos para facer as xestións coas Administracións Públicas
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
    • Medio preferido para buscar información sobre xestións coa Administración Pública
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
      • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
    • Valoración do funcionamento das Administracións Públicas en diversos aspectos
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
      • Cruzamentos por relixión, hábitat
      • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
      • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
    • Comparación entre a Administración Xeral do Estado e a autonómica en varios aspectos
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
    • Grao de confianza nos/as funcionarios/as
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  6. TECNOLOXÍA
  7. MEDIO, SOSTIBILIDADE E BIODIVERSIDADE
  8. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
  9. EXPECTATIVAS
    • Principais obxectivos da sociedade española nos vindeiros anos
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
      • Cruzamentos por relixión, hábitat
    • Valoración de trazos da sociedade española
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
      • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
    • Escala de satisfacción (0-10) coa vida persoal
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
    • Escala de satisfacción (0-10) con distintos aspectos da vida persoal
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social
      • Cruzamentos por situación laboral, clase social (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto (cont.)
      • Cruzamentos por relixión, hábitat
      • Cruzamentos por relixión, hábitat (cont.)
    • Valoración da situación persoal durante o presente ano
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
    • Valoración da situación persoal no vindeiro ano
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
    • Escala de confianza (0-10) na xente
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
    • Acordo con expectativas para o século XXI
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
    • Grao de acordo con distintas frases sobre actitudes e valores
      • Frecuencias e representación gráfica
      • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
      • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
  11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back