Anuario 2013

Libro completo 
 1. PERCEPCIÓNS SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E POLÍTICA
 2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
 3. IMAXE SOCIAL DO PROFESORADO
  • ESCALA DE VALORACIÓN (0-100) DE PROFESIÓNS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • PROFESIÓNS QUE RECOMENDARÍA ESCOLLER AOS FILLOS OU AMIGOS (2)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • VALORACIÓN RESTROSPECTIVA DA IMAXE DO PROFESORADO (10 ANOS)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • GRAO DE MOTIVACIÓN DO PROFESORADO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓNS DO POUCO OU NADA MOTIVADO QUE ESTÁ O PROFESORADO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • ACORDO CON DIVERSAS FRASES SOBRE EDUCACIÓN E O PROFESORADO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 4. PERIODISMO E MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 5. DEREITOS DOS CIDADÁNS ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
 6. HÁBITOS SOCIAIS
  • Escala de egoísmo (0-10) dos cidadáns
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Tolerancia de diversos comportamentos socialmente non lexítimos
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Escala de importancia (0-10) dunha serie de factores para ser feliz
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Escala de felicidade persoal (0-10)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Escala de satisfacción (0-10) coa vida persoal
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • Escala de satisfacción (0-10) con distintos aspectos da vida persoal
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral. clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral. clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • Escala de control (0-10) sobre o xeito no que se desenvolve a súa vida
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 7. SEGURIDADE VIARIA
 8. MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y BIODIVERSIDAD
 9. PARTICIPACIÓN SOCIAL E ASOCIACIONISMO
  • Grao de confianza na xente
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Participación en asociacións e grupos
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • Razóns polas que a xente non pertence a ningunha asociación
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
  • Participación en accións políticas e sociais
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social, ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
  • Achega económica a organizacións no gobernamentais no último ano
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • Grao de probabilidade de colaboración cunha ONG
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 10. DISCAPACIDADE
 11. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 12. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back