Anuario 2016

 1. PERCEPCIONS SOBRE A SITUACION ECONOMICA E POLITICA
 2. Sociabilidad
 3. IMPACTO DAS TIC (TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN) NA VIDA FAMILIAR
 4. SEGURIDADE VIARIA
  • ESCALA DE INFLUENCIA (1-10) DE DIFERENTES FACTORES NOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social(cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • VALORACIÓN DA INTRODUCIÓN DO CARNÉ DE CONDUCIR POR PUNTOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • GRAO NO QUE CAMBIA A FORMA DE CONDUCIR DENDE A INTRODUCIÓN DO CARNÉ POR PUNTOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FRECUENCIA DE DISTINTOS COMPORTAMENTOS DOS/AS CONDUTORES/AS ESPAÑOIS/ESPAÑOLAS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
  • MEDIDAS MÁIS EFICACES PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁFICO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 5. LUGARES DE SOCIABILIDADE
  • FRECUENCIA COA QUE SE VAI A CERTOS LUGARES
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat(cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 6. HÁBITOS DE LECTURA
  • GRAO DE INTERESE POR DIFERENTES ÁMBITOS DA CUL
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA DE LECTURA DE LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE NON SE ADOITAN LER LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FORMATO DE LECTURA DE LIBROS (EN PAPEL OU DIXITAL)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE SE ADOITAN LER LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • NÚMERO DE LIBROS LIDOS (NOS ÚLTIMOS DOCE MESES
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • FRECUENCIA DE LECTURA DE XORNAIS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • FORMATO DE LECTURA DE XORNAIS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FRECUENCIA DE DIFERENTES SITUACIÓNS RELACIONADAS COA LECTURA NA INFANCIA/ADOLESCENCIA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 7. DISCUSIÓN POLÍTICA E PARTICIPACIÓN
  • ESCALA DE IMPORTANCIA (0-10) DE DIFERENTES ASPECTOS DA VIDA PERSOAL
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideologia (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA COA QUE SE FALA DE POLÍTICA CON DIFERENTES PERSOAS DA CONTORNA SOCIAL PRÓXIMA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA DE SEGUIMENTO DA POLÍTICA A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FORMAS DE ACCIÓN SOCIAL E POLÍTICA NAS QUE SE PARTICIPOU
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • GRAO DE INTERESE POLA CAMPAÑA ELECTORAL DAS ELECCIÓNS XERAIS DE 2016
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 8. BIODIVERSIDADE
 9. APRENDIZAXE DE IDIOMAS
  • ORDE DE IMPORTANCIA DE DIFERENTES MATERIAS EDUCATIVAS NA FORMACIÓN DUNHA PERSOA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social(cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • GRAO DE IMPORTANCIA DO COÑECEMENTO DE IDIOMAS ESTRANXEIROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • GRAO DE IMPORTANCIA QUE SE DÁ AO ESTUDO DE IDIOMAS ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • NIVEL DE COÑECEMENTO DE DIFERENTES IDIOMAS ESTRANXEIROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • GRAO DE DIFICULTADE NA APRENDIZAXE DE DIFERENTES IDIOMAS ESTRANXEIROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • APRENDIZAXE DALGÚN IDIOMA ESTRANXEIRO NA ACTUALIDADE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
  • IDIOMA ESTRANXEIRO QUE LLE GUSTARÍA APRENDER
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideolgogía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓN PRINCIPAL PARA APRENDER O IDIOMA ESTRANXEIRO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideologia, recordo de voto, relixión e hábitat
 10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back