Anuario 2017

 1. PERCEPCIONS SOBRE A SITUACION ECONOMICA E POLITICA
 2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
 3. DEREITOS DOS CIDADÁNS ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
 4. HÁBITOS SAUDABLES
  • HORARIO HABITUAL PARA DEITARSE EN DÍAS LABORABLES E FESTIVOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • HORARIO HABITUAL PARA ERGUERSE EN DÍAS LABORABLES E FESTIVOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA DE CONSUMO DE DIFERENTES ALIMENTOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA COA QUE COME E/OU CEA FÓRA DA SÚA CASA, NA CASA DE FAMILIARES OU AMIGOS/AS OU SE LEVA OU COMPRA COMIDA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruzamentos por, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA NA PRÁCTICA DE EXERCICIO FÍSICO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • FRECUENCIA DE DIVERSOS SÍNTOMAS FÍSICOS E ANÍMICOS RELACIONADOS COA SAÚDE (ÚLTIMAS CATRO SEMANAS)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
 5. PARELLA E CONCILIACIÓN
  • TEMPO DEDICADO PERSOALMENTE ÁS TAREFAS DO FOGAR NUN DÍA LABORABLE
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
  • PERSOA QUE REALIZA AS TAREFAS DOMÉSTICAS NO FOGAR
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
  • FORMA DE TOMAR AS DECISIÓNS COA PARELLA CON QUEN SE CONVIVE SOBRE UNHA SERIE DE TAREFAS FAMILIARES
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de volto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de volto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de volto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de volto, religión y hábitat (cont.)
  • • ESCALA DE SATISFACCIÓN (0-10) CON DIFERENTES ASPECTOS DA VIDA EN PARELLA RESPECTO ÁS TAREFAS DO FOGAR
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
 6. TEMPO DE OCIO E TURISMO
 7. RELACIÓNS INTERPERSOAIS
  • ESCALA DE CONFIANZA (0-10) EN DISTINTOS GRUPOS NO CASO DE NECESIDADE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
  • GRAO DE MOLESTIA EN TER COMO VECIÑOS/AS A DISTINTOS GRUPOS SOCIAIS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitatt (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat(cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
  • ESCALA (0-10) DE CONFIANZA EN PERSOAS DO ÁMBITO PRÓXIMO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, edad, estado civil y educación (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión y hábitat (cont.)
 8. PARTICIPACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO
  • SITUACIÓN DE PERTENZA E PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ASOCIACIÓNS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cuzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • RAZÓNS PARA NON PERTENCER A ASOCIACIÓNS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES TAREFAS DE VOLUNTARIADO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • GRAO DE IMPORTANCIA DE DIFERENTES MOTIVACIÓNS PARA FACERSE VOLUNTARIO/A
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situació laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 9. PERCEPCIÓNS SOBRE A SOCIEDADE ESPAÑOLA E EXPECTATIVAS CARA 2018
  • VALORACIÓN DE TRAZOS DA SOCIEDADE ESPAÑOLA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
  • EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE RASGOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1996, 2003, 2010, 2017)
   • Serie anual y representación gráfica
  • EVOLUCIÓN DE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS DOS/AS ESPAÑOIS/ESPAÑOLAS (CINCO ANOS)
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
  • EVOLUCIÓN NO VINDEIRO ANO DALGÚNS ASPECTOS PERSOAIS
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situacion laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, habitat (cont.)
  • SENTIMENTOS ANTE O PRÓXIMO ANO
   • Frecuencias y representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil e educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxia
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e habitat
 10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back