arrow_back
 

Axudas á investigación

O CIS convoca anualmente axudas co fin de  promocionar e estimular a investigación social aplicada en materias de interese para o organismo. Estas axudas á investigación están destinadas fundamentalmente á explotación do seu banco de datos e á finalización de teses de doutoramento en ciencia política ou socioloxía.

La Orden PRE/593/2016 , de 21 de abril aprueba las nuevas bases reguladoras para la concesión de estas ayudas para la investigación.

ÚLTIMA EDICIÓN (2016)

Resumo da convocatoria
Convocatoria

Resolución  (BOE 14/07/16).

Obxecto

Proxectos orixinais de investigación sobre a realidade social e política.

Número de axudas e contía

5 axudas de 10.000 € cada unha.
3 axudas de 6.000 € cada unha.
2 axudas de 4.990 € cada unha, para finalizar teses doutorais.

Requisitos

Os solicitantes deberán acreditar: a condición de doutor con experiencia investigadora no ámbito das Ciencias Sociais en axudas para equipos; ter superado o DEA ou equivalente en axudas individuais; e ter superado o DEA ou equivalente e estar na fase de finalización da tese doutoral en axudas de finalización de tese.

Documentación necesaria

Instancia individual, Instancia equipos investigación, Declaracion Responsablecurrículo, breve memoria do proxecto de investigación ou da tese. Sede Electrónica Individual, Sede Electrónica Grupo

Prazo de presentación de solicitudes

20 días hábiles, a partir do seguinte á publicación do extracto da Resolución no BOE. Finalización prazo: 8 de agosto de 2016.

Situación actual

Adxudicadas as axudas. Resolución Plazo de entrega. .

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

fomento_investigacion@cis.es