arrow_back
 

Bolsas de formación

O programa de Bolsas de formación para posgraduados en Materias de Interese para o Organismo pretende contribuír á formación de profesionais na produción e análise de datos estatísticos. Durante a súa estancia no Centro de Investigaciones Sociológicas, os bolseiros coñecen de primeira man o proceso de produción de información estatística e o desenvolvemento, dende os seus primeiros pasos, dun proxecto de investigación cuantitativa.

A Orde PRA/33/2017, de 23 de xaneiro de 2017, aproba as novas bases reguladoras para a concesión destas bolsas polo CIS.

Como novedad en esta convocatoria, si la solicitud presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante mediante publicación en esta página web del CIS, para que se subsanen en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación.

ÚLTIMA EDICIÓN (2019)

Resumo da convocatoria
Convocatoria

Resolución da Presidencia do CIS.

Obxecto

Formación de posgraduados nos métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada a través da participación nas tarefas de investigación e actividades formativas do CIS.

Número de axudas e contía

10 bolsas.

Requisitos

Título de graduado ou licenciado ou título estranxeiro homologado, obtido dentro dos 4 anos anteriores á data de publicación da convocatoria. Cualificación media de, polo menos, 1,8

Documentación necesaria

Instancia ( completa AnexoI, AnexoII), currículo; certificación académica coas cualificacións obtidas e acreditación do currículo.

Prazo de presentación de solicitudes

15 días hábiles a partir do dia seguinte dende a publicación da convocatoria no BOE.

Situación actual

Resolución definitiva  de adxudicatarios e suplentes

 

 

 

 

Secretaría e información

Se desexa información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

fomento_investigacion@cis.es