arrow_back
 

Curso de verán Harvard

Curso_Harvard_2018

ASISTENCIA AO “11th SEMINAR ON SOCIOLOGICAL & POLITICAL RESEARCH CIS-RCCH"  ORGANIZADO POLO CIS EN COLABORACIÓN CO REAL COLEXIO COMPLUTENSE NA UNIVERSIDADE DE HARVARD (RCCH) E AXUDAS DE VIAXE.

O Centro de Investigaciones Sociológicas abre o período para recibir preinscricións para a asistencia ao 11th SEMINAR ON SOCIOLOGICAL & POLITICAL RESEARCH CIS RCCH 2018 na sede Real Colexio Complutense na Universidade de Harvard (Massachusetts) e adicionalmente solicitar as axudas de viaxe.

O obxectivo do seminario é familiarizar os participantes cos desenvolvementos teóricos, metodolóxicos e empíricos máis avanzados nas ciencias sociais. As sesións están dirixidas por recoñecidos investigadores, na súa maioría das universidades norteamericanas. Confirmaron xa a súa participación os seguintes investigadores:

  • Ruth Aguilera (D'Amore-McKim School of Business, Northeastern University, Boston);
  • Emilio J. Castilla (Associate Professor, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology);
  • Peter Hall (Kennedy School of Government, Harvard University);
  • Mark Hugo López (PEW Research Center. Washington, DC);
  • Erin Kelly (Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology)
  • Michele Swers (Department of Government, Georgetown University);
  • Michèle Lamont (Department of Sociology. Harvard University.); Sebastián Royo (Suffolk University), e
  • Rodolfo Gutiérrez (Departamento de Socioloxía da Universidad de Oviedo).

Última edición (2018)

Resumo da convocatoria 2018
Convocatoria

Resolución da presidencia do 13 de xuño de 2018.

Características

30 plazas y 15 axudas

Destinatarios

Participantes en 11th Seminar on Sociological and Political Research CIS-RCCH.

 

 

Programa

 Programa

 

Duración e horarios

Do 6 ao 10 de agosto de 2018

Inscrición e matrícula

Cumplimentar en TODOS LOS CASOS el Anexo I – ; en caso de ser solicitante de ayuda de viaje, cumplimentar también: Anexo II; Anexo III y Anexo IV
En el caso de haber realizado la PREINSCRIPCIÓN y haber enviado la documentación, ES CONDICIÓN INDISPENSABLE el envío de los Anexos, cumplimentados y firmados, a la dirección del CIS: Calle Montalbán, nº 8. 28014 Madrid, a través de un Registro Oficial, Sede Electrónica, o por correo postal certificado y urgente. El resto de la documentación acreditativa no es necesario que se vuelva a enviar. No serán consideradas válidas las solicitudes recibidas a través del correo electrónico.

 

 

Situación actual

 

Lista de admitidos definitiva

 

 

 

 

 

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

harvard@cis.es