arrow_back
 

Lexislación previa

Creación do Instituto de la Opinión Pública:

Decreto 8/1963, do 3 de xaneiro (BOE 11/01/63).
(Derrogado).

Estrutura orgánica do I.O.P.:

O.M. do 31 de maio de 1974 (BOE 11/06/74).
(Derrogada).

Establecemento da nova estrutura orgánica do I.O.P.:

O.M. do 23 de xuño de 1975 (BOE 1/07/75).
(Derrogada).

Estruturación do I.O.P.:

Real Decreto 2512/1976, do 30 de outubro (BOE 6/11/76).
(Derrogado).

O I.O.P. pasa a denominarse "Dirección General del Centro de Investigaciones Sociológicas":

Real Decreto 2761/1977, do 28 de outubro (BOE 8/11/77). Artigo 6º.
(Derrogado).

Regularización da organización e actividades do Centro de Investigaciones Sociológicas:

O.M. de 15 de febreiro de 1978 (BOE 7/03/78).
(Derrogada).

Utilización do Arquivo de Datos do Centro de Investigaciones Sociológicas:

O.M. de 13 de decembro de 1978 (BOE 14/12/78).
(Derrogada).

Convenios de cooperación coa Administración Central do Estado en materia de investigacións sociolóxicas:

O.M. de 14 de febreiro de 1984 (BOE 15/02/84).
(Derrogada).

Organización do Centro de Investigaciones Sociológicas:

Real Decreto 1526/1990, do 8 de novembro (BOE 30/11/90).
(Derrogado; substituído por Real Decreto 1214/1997, do 18 de xullo).

Regulación do acceso ao Banco de Datos:

Orde 31 -3 -1993  (BOE 1/04/93). 
(Derrogada; substituída por Lei 39/1995, do 19 de decembro).