arrow_back
 

Lexislación vixente

Lei Fundacional:

  • Lei 4/1990, do 29 de xuño (BOE 30/06/90), de Presupostos Xerais do Estado para 1990.
    Artigo 84: onde se transforma a Dirección Xeral do Centro de Investigaciones Sociológicas en Organismo Autónomo administrativo.

Organización do Centro de Investigaciones Sociológicas:

Situación do Centro de Investigaciones Sociológicas dentro da estrutura orgánica do Ministerio da Presidencia: