La major part de l'activitat investigadora del CIS es concentra en la realització d'enquestes d'opinió pública. Aquestes enquestes inclouen els estudis electorals, els baròmetres mensuals d'opinió pública, els estudis monogràfics sobre diferents aspectes de la societat espanyola i les enquestes que resulten de la participació del CIS en projectes internacionals.

Totes les enquestes que realitza el CIS es dipositen en el banc de dades, quedant a disposició dels ciutadans una vegada finalitzades les tasques de control de qualitat, verificació, anonimització, codificació i enregistrament de la informació.

A més de les enquestes, el CIS també recull informació sobre la societat espanyola a través d'estudis qualitatius: fonamentalment, grups de discussió i entrevistes en profunditat.

arrow_back