arrow_back
 

Outros estudos

O CIS no só fai enquisas, senón que tamén recolle información sobre a sociedade española a través de estudos cualitativos: fundamentalmente, grupos de discusión e entrevistas en profundidade.

Os estudos cualitativos cumpren un papel moi importante nas fases iniciais da investigación, pois axudan a identificar aspectos cambiantes da percepción social sobre as cuestións que se van investigar. Estes estudos son igualmente importantes para interpretar os resultados dalgunhas investigacións por enquisas.