arrow_back
 

Cuadernos Metodológicos

A colección Cuadernos Metodológicos está orientada tanto ao investigador interesado nas técnicas e recursos metodolóxicos coma aos estudantes que se enfrontan coa súa aprendizaxe. O seu enfoque eminentemente práctico e o seu marcado carácter pedagóxico convérteos en ferramentas sumamente útiles para a investigación e a docencia.

Esta colección foi galardoada pola Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) co Premio Nacional de Edición Universitaria 2009, ao ser considerada polo xurado do certame como "a colección máis importante de metodoloxía sociolóxica no mundo hispánico".

Como citar os títulos desta colección :

Robles, José M.ª.; Rodríguez, J. Tinguaro; Caballero, Rafael y Gómez, Daniel (2020). Big data para científicos sociales. Una introducción. Madrid: CIS. (Cuadernos Metodológicos; 60).

Últimos títulos

Escobar Mercado, Modesto; Fernández Macías, Enrique; Bernardi, Fabrizio

Análisis de datos con Stata (3.ª edición revisada)

Cuadernos Metodológicos 45

+ info

Caro Cabrera Manuel Jesús; Pozo Cuevas, Federico; López Menchón, Alejandro; Navarro Ardoy, Luis

Encuestas de seguridad ciudadana

Cuadernos Metodológicos 61

+ info