O CIS desenvolve unha intensa actividade editorial co obxecto de difundir as investigacións máis relevantes que se realizan no ámbito das ciencias sociais, así como de promover a explotación dos datos que xera a propia institución. Todo isto ten lugar mediante un proceso de estreita colaboración coa comunidade docente e investigadora española e internacional. Froito de toda esta actividade son a nosa revista (Reis) e as nosas coleccións de libros.

Novidades

Martineau, Harriet

Cómo observar la moral y las costumbres

Clásicos del Pensamiento Social 24

+ info

Pérez-Agote, Alfonso

Religión, política e identidad colectiva: Hacia una deriva analítica y abierta de la teoría sociológica

Trayectorias 7

+ info

Máis novidades

arrow_back