arrow_back
 

Què és una enquesta?

L'enquesta és una tècnica de recollida de dades mitjançant l'aplicació d'un qüestionari a una mostra d'individus. A través de les enquestes es poden conèixer les opinions, les actituds i els comportaments dels ciutadans.

En una enquesta es realitzen una sèrie de preguntes sobre un o diversos temes a una mostra de persones seleccionades seguint una sèrie de regles científiques que fan que aquesta mostra sigui, en el seu conjunt, representativa de la població general de la qual procedeix.