arrow_back
 

Como hacemos las encuestas

Què és el CIS?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) és un organisme públic que té per objectiu principal l'estudi de la societat espanyola, tasca que ve desenvolupant des de 1976.

Du a terme aquesta tasca fonamentalment a través de la realització d'enquestes en les quals es pregunta a la gent la seva opinió sobre temes diversos de l'actualitat socioeconòmica i política (sanitat, educació, immigració, entre d'altres).

Ens interessa la vostra opinió...

Les enquestes del CIS permeten saber què pensem, què volem o com actuem les persones que vivim a Espanya.

Aquesta informació és fonamental perquè els investigadors socials puguin estudiar la nostra societat i la seva evolució, per dissenyar polítiques públiques que puguin respondre a les necessitats i demandes de la població, i, en general, per conèixer millor com som.

D'aquesta manera, es pot saber quins pensa la població que són els problemes més importants d'Espanya, o la seva valoració de la situació econòmica i política.

Tots els resultats de les enquestes del CIS són públics i poden consultar-se gratuïtament a través del banc de dades del CIS.

Què és i com es fa una enquesta?

L'enquesta és una tècnica de recerca que, amb un marge d'error petit, permet conèixer l'opinió d'una població general preguntant només a una part d'ella.

Consisteix a realitzar una sèrie de preguntes sobre un tema a una mostra de persones seleccionades seguint una sèrie de regles científiques que fan que aquesta mostra sigui, en el seu conjunt, representativa de la població general de la qual procedeix.

La major part de les enquestes del CIS consisteixen en entrevistes personals que realitzen al domicili de les persones seleccionades per entrevistadors i entrevistadores, degudament acreditats i formats pel CIS per al desenvolupament d'aquesta tasca.

Podeu obtenir més informació sobre la manera en la qual es fa una enquesta en el CIS prement aquí.

La vostra col·laboració és fonamental

La col·laboració de les persones seleccionades per participar en una enquesta del CIS és voluntària, però fonamental per aconseguir que els seus resultats reflecteixin les opinions del conjunt de la societat.

L'enquesta no és un examen i no hi ha respostes correctes o errònies: busquem la vostra opinió sincera en contestar. En qualsevol moment de l'entrevista podeu triar no contestar alguna pregunta si així ho desitgeu.

Totes les respostes són anònimes, protegides per les lleis del secret estadístic i de protecció de dades. Les respostes s'utilitzen de manera agregada, sense referències individuals de cap tipus. No es conserva cap dada personal o identificador de qui ha respost, i, una vegada gravada la informació que contenen, els qüestionaris són destruïts.

Us agraïm molt la vostra participació/col·laboració

Si teniu algun dubte o voleu contactar amb nosaltresm podeu fer-ho aquí.