arrow_back
 

Productos y tarifas

Preus (exempts d'IVA)

Distribucions de freqüència marginals unidimensionals (resultats)

(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

  • Estudi complet 5,00 €
  • Pregunta solta 1,00 €
Tabulacions pluridimensionals (encreuaments)

(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

  • Estudi complet encreuat per una variable o diverses, per cada variable 7,00 €
  • Pregunta solta encreuada per una variable o diverses, per cada variable 2,00 €
Fitxers de microdades

(Consultar fitxers disponibles gratuïtament a internet)

  • Fitxers d'enquestes disponibles en el banc de dades o cedits en intercanvi 10,00 €
  • No disponibles al Banc de Dades (tractaments especials)15,00 €
  • Altres (estudis ARCES o similar) (*) 10,00 €

(*) Per a la resta dels fitxers, es carregarà a l'usuari la quantitat que el CIS hagi de desemborsar a l'arxiu propietari

CD-ROM
  • CD-ROM preparat amb un estudi o diversos 10,00 €
Estudis qualitatius

(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

  • Resta d'estudis 15,00 €