arrow_back
 

Els anuaris del CIS

Els anuaris del CIS són una recopilació de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució.

La seva presentació pretén ser visual, i de fàcil accés, per a qualsevol persona interessada en conèixer les opinions i actituds de la població espanyola sobre diferents temes d'interès.

La informació continguda en aquests anuaris, tant taules com gràfics, i en qualsevol dels formats que es presenten, s'ha d'esmentar en cas de reutilització d'aquesta informació. La citació es podrà realitzar en funció del format utilitzat:

Font: Lloc web del CIS, http://www.cis.es/cis/opencms/CA/3_publicaciones/Anuarios/

Font: Anuari CIS (any 2012, 2013, 2014, etc.)

El CIS no serà responsable de l'ús o el tractament de les dades que es duguin a terme en aquesta reutilització. 

Anuari 2019 Anuari 2018
Anuari 2017 Anuari 2016
Anuari 2015 Anuari 2014
Anuari 2013  Anuari 2012

Últims anuaris