PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

  

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i dels comportaments de la societat espanyola, així com la mesura de l'estabilitat i el canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada l'any 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals duts a terme, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2018. S'hi presenten preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que unes altres responen al caràcter monogràfic de cadascun dels sondejos. Amb això es pretén traslladar al públic, d'una manera més visual i propera, una selecció de les dades generades anualment per aquesta institució.
 
 
 
     Aquest volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i y tres annexos amb les fitxes tècniques dels baròmetres utilitzats per a aquest anuari, les preguntes seleccionades per a les taules, i la distribució de freqüències de les variables explicatives. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. Hi segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'aborden diversos temes, com ara actualitat política (pressupostos generals, igualtat de gènere, despoblació), eleccions al Parlament espanyol del 28 d'abril, dret a l'habitatge, administració de justícia, debat d'investidura, decisió de vot i baròmetre postelectoral (respecte a les eleccions generals de novembre de 2019), i l'opinió sobre política fiscal.
 
 
 
     Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cadascuna de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Hi ha trets sociodemogràfics, com ara el sexe, l'edat, els estudis, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també uns altres, com ara la grandària del municipi on es resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió o, si escau, el comportament de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de detallar les opinions i els comportaments per a grups concrets.
 
 
 
     Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, les sèries i les preguntes plantejades pel CIS des del 1999, estan disponibles al seu lloc web (www.cis.es) per ser consultades o descarregades gratuïtament.
 
 
 
Madrid, 30 d'abril de 2021
 
 

 

 

 

 

 

 

 

arrow_back