Anuari 2014

 1. PERCEPCIONS SOBRE LA SITUACIO ECONOMICA I POLITICA
 2. VALORACIÓ DEL GOVERN I L'OPOSICIÓ
 3. IDIOMAS
 4. CORESPONSABILITAT
 5. HÀBITS DE CONSUM
 6. ESPORT
  • FREQÜÈNCIA D'ASSISTÈNCIA A ESPECTACULOS ESPORTIUS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • GRAU D'INTERES PER L'ESPORT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • RAONS PER LES QUALS PRACTICA ESPORT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • RAONS PER ABANDONAR LA PRACTICA DE L'ESPORT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió, hàbitat
  • RAONS PER NO PRACTICAR ESPORT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • GRAU D'ACORD AMB DIFERENTS FRASES SOBRE EL QUE ÉS L'ESPORT
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social, ideologia
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • DESIG DE TENIR UN/A FILL/Al FET QUE FES ESPORT D'ALTA COMPETICION O PROFESSIONAL
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 7. SOCIABILITAT I TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ
 8. HÀBITS SOCIALS
  • PERSONES AMB LES QUALS SOL FER UNA SÈRIE D'ACTIVITATS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA AMB la qual MENJA I/O SOPAR FORA DE LA SEVA CASA, EN CASI DE FAMILIARS O AMICS/AS O ES PORTA O COMPRA MENJAR
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA AMB LA QUE SURT O ES REUNEIX AMB UNA SÈRIE DE PERSONES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 9. PRÁCTICA DE LA LECTURA
  • GRAU D'INTERÈS PER DIFERENTS ÀMBITS DE LA CULTURA
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • RAONS PRINCIPALS PER LES QUALS NO SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil y educación
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por voto, religión y hábitat
  • FORMAT LECTURA DE LLIBRES (EN PAPER O DIGITAL)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • RAONS PRINCIPALS PER LES QUALS SE SOLEN LLEGIR LLIBRES
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • NOMBRE DE LLIBRES LLEGITS EN ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
  • FREQÜÈNCIA DE DIFERENTS SITUACIONS RELACIONADES AMB LA LECTURA EN LA INFÀNCIA/ADOLESCÈNCIA
   • Freqüències i representació gràfica
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y clase social (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
   • Cruces por ideología, recuerdo de voto, religión y hábitat (cont.)
 10. OPINIÓ PÚBLICA I POLÍTICA FISCAL
 11. ANNEX. FITXES TÈCNIQUES
arrow_back