Biografía de Miguel Beltrán Villalva

[Anar a Semblança]

Miguel Beltrán Villalva

Miguel Beltrán (Granada, 1935), Master of Arts en Sociologia per la Universitat de Yale i Premi Extraordinari de llicenciatura i doctorat, és Catedràtic emèrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid, del qual va ser director i vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha estat professor contractat en les Universitats de Florència i Catània, professor associat  de la London School of Economics and Political Science,investigador convidat al  Institut d'Etudes Politiques de París i professor visitant en universitats d'Alemanya, Mèxic, Colòmbia, el Perú, el Brasil i Xile.

Actualment es membre del  Consell Editorial de la Revista Espanyola de Sociologia (RES), i ha format part dels Consells de Redacció de la Revista Espanyola de Recerques Sociològiques (REIS) i de la Revista Internacional de Sociologia (RIS). En el passat va ser Secretari General de la Universitat Autònoma de Madrid, de l'Institut de l'Opinió Pública i del Ministeri de la Presidència. Com a reconeixement públic a la seva contribució acadèmica, va rebre  la Gran Cruz de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi el 2003.

Els camps de treball i d'especialització principals han estat la sociologia del coneixement i de la ciència, la teoria social, la desigualtat i l'estructura social, i l'estudi sociològic de  l'Administració Pública. Entre els seus llibres destaquen La élite burocrática española (1977); Ideologías y gasto público en España 1814-1860 (1977); Ciencia y sociología (1979); Los funcionarios ante la reforma de la Administración (1985); La productividad de la Administración española: un análisis comparativo (1991); La realidad social (1991); Sociedad y lenguaje. Una lectura sociológica de Saussure y Chomsky (1991); La acción pública en el régimen democrático (2000); Perspectivas sociales y conocimiento (2000); La estructura social (2004); y Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX: sociología de una dominación de clase (2010).

Al desembre de 2008 el Centre de Recerques Sociològiques va publicar Sociología y Realidad Social, llibre homenatge en ocasió de la seva jubilació.

 

arrow_back