Biografía de Víctor Pérez-Díaz

[Anar a Semblança]

Víctor Pérez-Díaz
  • Doctor en sociologia per la Universitat Harvard, i doctor en dret i en ciències polítiques per la Universitat Complutense de Madrid, Víctor Pérez-Díaz  (Madrid, 1938) és  catedràtic de sociologia de la Universitat Complutense de Madrid des de 1980. Al llarg dels últims 50 anys, Pérez-Díaz ha reunit mèrits acadèmics i professionals en les disciplines de la sociologia, la ciència política i l'economia que l'acrediten com una de les grans figures espanyoles de les ciències socials contemporànies.
  • Ha dirigit i coordinat alguns dels serveis d'estudis i instituts de recerca social més importants d'Espanya, com els departaments de ciències socials de l'Instituto  Nacional de Industria (1979) i de la Fundación FIES (1986), i el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) de l'Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones (1987-1992). En aquestes institucions, Pérez-Díaz ha exercit una tasca de formació de professionals de les ciències socials i de producció i difusió de recerques orientades a l'anàlisi de la societat i la política espanyoles, a fi d'impulsar el  debat públic informat sobre les qüestions que més interessen als ciutadans de les democràcies actuals.
  •  Ha desenvolupat la seva activitat docent i investigadora com a professor visitant en diferents departaments de ciència política, sociologia i història d'universitats americanes i europees, com la Universitat de San Diego Califòrnia (1983, 1987, 1991, 1992 i 1993), el Massachusetts Institute of Technology  (1989 i 1990), la Universitat Harvard (1992), l'Institut des Sciences Politiques de París (1995),  la Universitat de Nova York (2000) i el Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2005). A través d'aquestes estades, en les quals  ha compaginat docència i recerca, ha contribuït decisivament a establir vincles acadèmics amb institucions universitàries capdavanteres i científics socials als Estats Units i Europa. En virtut d'aquesta contribució i de les seves aportacions investigadores, és membre fundador de l'Academia Europaea (des de  1988) i membre honorífic de l'American Academy of Arts and Sciences (des de 2006).
  • Ha actuat com a assessor expert a petició d'institucions públiques i privades. Així doncs, per exemple, Pérez-Díaz va participar en la primera i la segona Comissió de Govern Corporatiu i, més recentment, ha presidit el Comitè d'Experts sobre el Factor de Sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions. La seva participació en aquestes comissions s'ha concretat en diversos informes clau per a la discussió i l'adopció de decisions polítiques, entre els quals hi ha els denominats “"Código de Buen Gobierno: Informe Olivencia"” (1998) i “"Código Aldama"” (2003), així com l'“"Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones"” (2013).
  •  El currículum acadèmic de Víctor Pérez-Díaz posa de manifest el respecte i el reconeixement que suscita en institucions nacionals i internacionals, públiques i privades. Als mèrits de recerca, direcció científica i assessoria experta ja ressenyats es podria afegir la direcció de més d'una dotzena de tesis doctorals de sociòlegs i politòlegs que en l'actualitat  formen part del personal docent i investigador de diverses universitats espanyoles i estrangeres.
  • Doctor en sociologia per la Universitat Harvard, i doctor en dret i en ciències polítiques per la Universitat Complutense de Madrid, Víctor Pérez-Díaz  (Madrid, 1938) és  catedràtic de sociologia de la Universitat Complutense de Madrid des de 1980. Al llarg dels últims 50 anys, Pérez-Díaz ha reunit mèrits acadèmics i professionals en les disciplines de la sociologia, la ciència política i l'economia que l'acrediten com una de les grans figures espanyoles de les ciències socials contemporànies.
  • Ha dirigit i coordinat alguns dels serveis d'estudis i instituts de recerca social més importants d'Espanya, com els departaments de ciències socials de l'Instituto  Nacional de Industria (1979) i de la Fundación FIES (1986), i el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) de l'Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones (1987-1992). En aquestes institucions, Pérez-Díaz ha exercit una tasca de formació de professionals de les ciències socials i de producció i difusió de recerques orientades a l'anàlisi de la societat i la política espanyoles, a fi d'impulsar el  debat públic informat sobre les qüestions que més interessen als ciutadans de les democràcies actuals.
  •  Ha desenvolupat la seva activitat docent i investigadora com a professor visitant en diferents departaments de ciència política, sociologia i història d'universitats americanes i europees, com la Universitat de San Diego Califòrnia (1983, 1987, 1991, 1992 i 1993), el Massachusetts Institute of Technology  (1989 i 1990), la Universitat Harvard (1992), l'Institut des Sciences Politiques de París (1995),  la Universitat de Nova York (2000) i el Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2005). A través d'aquestes estades, en les quals  ha compaginat docència i recerca, ha contribuït decisivament a establir vincles acadèmics amb institucions universitàries capdavanteres i científics socials als Estats Units i Europa. En virtut d'aquesta contribució i de les seves aportacions investigadores, és membre fundador de l'Academia Europaea (des de  1988) i membre honorífic de l'American Academy of Arts and Sciences (des de 2006).
  • Ha actuat com a assessor expert a petició d'institucions públiques i privades. Així doncs, per exemple, Pérez-Díaz va participar en la primera i la segona Comissió de Govern Corporatiu i, més recentment, ha presidit el Comitè d'Experts sobre el Factor de Sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions. La seva participació en aquestes comissions s'ha concretat en diversos informes clau per a la discussió i l'adopció de decisions polítiques, entre els quals hi ha els denominats “"Código de Buen Gobierno: Informe Olivencia"” (1998) i “"Código Aldama"” (2003), així com l'“"Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones"” (2013).
  •  El currículum acadèmic de Víctor Pérez-Díaz posa de manifest el respecte i el reconeixement que suscita en institucions nacionals i internacionals, públiques i privades. Als mèrits de recerca, direcció científica i assessoria experta ja ressenyats es podria afegir la direcció de més d'una dotzena de tesis doctorals de sociòlegs i politòlegs que en l'actualitat  formen part del personal docent i investigador de diverses universitats espanyoles i estrangeres.
arrow_back