arrow_back
 

Compareixences

Compareixença del Sr. José Félix Tezanos President del CIS, davant la Comissió Constitucional
16-06-2021

Compareixença del President del Centre de Recerques Sociològiques (CIS), davant la Comissió Constitucional a petició pròpia, per informar sobre les línies generals d'actuació del Centre de Recerques Sociològiques.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. José Félix Tezanos, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
05-11-2020

Compareixença del President del Centre de Recerques Sociològiques (CIS), davant la Comissió de Pressupostos, a fi d'informar sobre temes relatius al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. José Félix Tezanos President del CIS, davant la Comissió Constitucional
19-05-2020

Compareixença del President del Centre de Recerques Sociològiques (CIS), davant la Comissió Constitucional per informar sobre les línies generals d'actuació del Centre de Recerques Sociològiques.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Cristóbal Torres, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
26-04-2017

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Félix Requena Santos, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
02-10-2014

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Félix Requena Santos, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
07-10-2013

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Félix Requena Santos, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
08-10-2012

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Félix Requena Santos, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
19-04-2012

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Ramón Ramos Torre, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
04-05-2011

Compareixença del Sr. Ramón Ramos Torre, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional.

Enllaç a vídeo en castellà. Vídeo en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Ramón Ramos Torre, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
23-02-2011

Compareixença del Sr. Ramón Ramos Torre, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional.

Enllaç a vídeo en castellà. Vídeo en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Ramón Ramos Torre, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
06-10-2010

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.

Enllaç a vídeo. Vídeo en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença de la Sra. Belén Barreiro, presidenta del CIS, davant de la Comissió Constitucional
25-11-2009

Informar de la gestió realitzada en el CIS des de maig del 2008, explicar els requisits tècnics i les condicions pràctiques amb què s'ha dut a terme la recent enquesta sobre el debat sobre l'estat de la nació i explicar els criteris tècnics ocupats en l'elaboració de l'enquesta preelectoral realitzada amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu celebrades el dia 7 de juny del 2009.

Compareixença en la Comissió de Pressupostos de la Sra. Belén Barreiro, presidenta del CIS
07-10-2009

Compareixença de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010.

Enllaç a vídeo. Vídeo en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença davant de la Comissió de Pressupostos de la Sra. Belén Barreiro, presidenta del CIS
08-10-2008

Compareixença de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009.

Enllaç a vídeo. Vídeo en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
10-10-2007

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008.

Enllaç a pàgina web en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
10-10-2006

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

Enllaç a pàgina web en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
24-05-2006

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas, davant de la Comissió Constitucional, per informar sobre la Memòria d'Activitats del CIS corresponent a l'any 2005.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
11-10-2005

Sol·licitud de compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
18-05-2005

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas, davant de la Comissió Constitucional, per informar sobre la Memòria d'Activitats del CIS corresponent a l'any 2004.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova Document. Enllaç a una altra pàgina
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
14-10-2004

Compareixença del president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Fernando Vallespín, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
29-06-2004

Compareixença del senyor president del Centro de Investigaciones Sociológicas, a petició pròpia, per informar sobre les línies generals que desenvoluparà al seu capdavant i compareixença del senyor president del Centro de Investigaciones Sociológicas, a petició del Grupo Popular, perquè informi de l'elaboració per part de l'esmentat centre de l'estudi preelectoral relatiu a les eleccions europees.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Ricardo Montoro, director general del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
08-10-2002

Compareixença del director general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2003.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Ricardo Montoro, director general del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
10-10-2001
Compareixença del Sr. Ricardo Montoro, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
19-06-2001

Compareixença del senyor president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ricardo Montoro Romero, per informar sobre:

- Els objectius i treballs que es duen a terme en l'esmentat centre. A sol·licitud del Grupo Parlamentario Socialista.
- El resultat del treball de camp sobre intenció de vot al País Basc i causes de les dificultats per realitzar una informació pública sobre això. A sol·licitud del Grupo Parlamentario Mixto.
- Raons per les quals no s'ha lliurat a temps al Parlament i a les forces polítiques ni s'ha pogut fer pública l'enquesta electoral sobre el País Basc. A sol·licitud del Grupo Parlamentario Socialista.

Enllaç a pàgina web en finestra nova
Compareixença del Sr. Ricardo Montoro, president del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos
10-10-2000

Compareixença del director general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Presidència del Govern), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2001.

Compareixença de la Sra. Pilar del Castillo Vera, directora del CIS davant de la Comissió de Pressupostos
05-10-1999

Compareixença del director general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Ministeri de la Presidència), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2000.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença de la Sra. Pilar del Castillo Vera, directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos
14-10-1998

Compareixença de la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Ministeri de la Presidència), davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 1999.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença de la Sra. Pilar del Castillo Vera davant de la Comissió Constitucional
25-11-1997

Compareixença de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la senyora Pilar del Castillo Vera, davant de la Comissió Constitucional, per informar dels treballs i objectius del CIS.

Enllaç a pàgina web en finestra nova Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença de la Sra. Pilar del Castillo Vera davant de la Comissió de Pressupostos
17-10-1996

Compareixença de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, davant de la Comissió de Pressupostos, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 1997.

Enllaç a document en castellà en format pdf. Document en finestra nova
Compareixença del Sr. Joaquín Arango, president del CIS, davant de la Comissió Constitucional
27-04-1995

Sol·licitud de compareixença del Sr. Joaquín Arango, president del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Justícia i Interior, per donar compte de la utilització partidista dels estudis sobre intenció de vot elaborats pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Enllaç a pàgina web en finestra nova
Compareixença del Sr. Julián Santamaría Ossorio, Director General del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos del Congrés
21-10-1986

Compareixença del Director General del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos  del Congrés, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 1987.

Compareixença del Sr. Julián Santamaría Ossorio, Director General del CIS, davant de la Comissió de Pressupostos del Congrés
29-10-1985

Compareixença del Director General del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), davant de la Comissió de Pressupostos  del Congrés, en ocasió del debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 1986.