arrow_back
 

Organigrama

Què és el CIS?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) és un organisme públic que té per objectiu principal l'estudi de la societat espanyola, tasca que ve desenvolupant des de 1976.

Du a terme aquesta tasca fonamentalment a través de la realització d'enquestes en les quals es pregunta a la gent la seva opinió sobre temes diversos de l'actualitat socioeconòmica i política (sanitat, educació, immigració, entre d'altres).

Org

Presidència Unitat de suport Secretaria General Departament d'Investigació Departament de Banc de Dades Departament de Publicacions i Foment de la Investigació Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Consell Assessor

Les activitats del CIS es desenvolupen a través de l'estructura orgànica següent:

Com a òrgan consultiu del Centro actua el Consell Assessor.

El CIS disposa d'una plantilla d'unes 100 persones -funcionaris i contractats laborals-, comptant tant personal tècnic com personal administratiu i subaltern.