Presidència

La presidència del CIS coordina el conjunt d'activitats pròpies de les funcions encomanades al centre, d'acord amb el disposat al Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, d'organització del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Per a l'exercici de les seves funcions i activitats, la presidència del CIS té l'ajuda i assessorament d'una Unitat de Suport i d'un òrgan consultiu: el Consell Assessor, la presidència del qual també exerceix com a titular de l'organisme.

Entre les activitats més comunes, la presidència exerceix la representació del CIS en la seva relació amb altres organismes, i, en particular, amb les administracions públiques quant a la subscripció dels convenis de cooperació que el CIS realitza en matèria de recerca sociològica.

Com a òrgan que exerceix la direcció del centre, i impulsa i coordina totes les activitats, la presidència dissenya el programa anual de les accions a desenvolupar pel CIS i proposa els recursos per executar-les. En el seguiment d'aquestes accions, la presidència manté uns vincles especials amb les Corts Generals, ja que li encarreguen l'elevació a ambdues cambres del programa d'actuació del centre i del contingut dels treballs finalitzats i ingressats al banc de dades, així com l'avanç provisional dels resultats de les enquestes referides a la intenció de vot i a la valoració de partits i de líders polítics.

 

Personal

Nomenament: 30 juny 2018
arrow_back