arrow_back
 

Legislació prèvia

Creació de l'Institut de l'Opinió Pública:

Decret 8/1963, de 3 de gener (BOE 11/01/63). (Derogat).

Estructura orgànica de l'I.O.P.:

O.M. de 31 de maig de 1974 (BOE 11/06/74).
(Derogada).

Establiment de la nova estructura orgànica de l'I.O.P.:

O.M. de 23 de juny de 1975 (BOE 1/07/75).
(Derogada).

Estructuració de l'I.O.P.:

Reial decret 2512/1976, de 30 d'octubre (BOE 6/11/76).
(Derogat).

L'I.O.P. passa a denominar-se "Direcció General del Centre de Recerques Sociològiques":

Reial decret 2761/1977, de 28 d'octubre (BOE 8/11/77). Article 6º.
(Derogat).

Regularització de l'organització i activitats del Centre de Recerques Sociològiques:

O.M. de 15 de febrer de 1978 (BOE 7/03/78).
(Derogada).

Utilització de l'Arxiu de Dades del Centre de Recerques Sociològiques:

O.M. de 13 de desembre de 1978 (BOE 14/12/78).
(Derogada).

Convenis de cooperació amb l'Administració Central de l'Estat en matèria de recerques sociològiques:

O.M. de 14 de febrer de 1984 (BOE 15/02/84).
(Derogada).

Organització del Centre de Recerques Sociològiques:

Reial decret 1526/1990, de 8 de novembre (BOE 30/11/90).
(Derogat; substituït per Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol).

Regulació de l'accés al Banc de Dades:

Ordre 31-3-1993 (BOE 1/04/93). 
Derogada; substituït per Llei 39/1995, de 19 de desembre).

Llei fundacional Centre de Recerques Sociològiques:

Llei 4/1990, de 29 de juny (BOE 30/06/90), de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990.
Article 84: on es transforma la Direcció General del Centre de Recerques Sociològiques en Organisme Autònom administratiu.