arrow_back
 

Legislació vigent

Organització del Centre de Recerques Sociològiques:

 • Ley 39/1995, de 19 de desembre, d'Organització del Centre de Recerques Sociològiques.
 • Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, sobre organització del Centre de Recerques Sociològiques.
 • Reial decret 923/2009, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableix l'organització del Centre de Recerques Sociològiques.
 • Ordre PRE/3188/2008, de 30 d'octubre (BOE 07/11/08), per la qual es regula l'accés al Banc de Dades del Centre de Recerques Sociològiques.
 • Resolució de 2 d'octubre de 2018, del Centre de Recerques Sociològiques, per la qual es deleguen competències.

Situació del Centre de Recerques Sociològiques dins de l'estructura orgànica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica:

 • Reial decret 373/2020, de 18 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
  Artículo 1.5. c) Adscripció del CIS al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
 • Ordre PCM/61/2021, de 26 de gener, sobre delegació de competències i sobre fixació de límits per a l'administració de determinats crèdits per a despeses.
  Delegació de determinades atribucions del Ministre i del Sotssecretari del departament en el President del CIS.