arrow_back
 

Arautegia

 
 • Centro de Investigaciones Sociológicasek izaera administratiboetako, nortasun juridikoarekin eta norbere ondareekin, Presidentetza Ministerioari atxikita, helburu gisa Espainiako gizartearen ikerketa zientifikoa du. Erakunde autonomo izaera 4/1990 Legeak, ekainaren 29koak, eman zion eta erakundea eta funtzionamendua 1526/1990 Errege Dekretuak, azaroaren 8koak, arautu zituen.
 • Ondoren, 39/1995 Legea agindu zen, abenduaren 19koa, Ikerketa Soziologikoen Zentroaren Antolaketakoa. Lege horrek 4/1990 Legean eta 1526/1990 Errege Dekretuan aurreikusitako zentroaren funtzioak eta izaera mantentzen zuen, zentroaren jarduera zientifikoaren emaitzei sarbide publikoa eta gardentasun osa bermatuz, gainera, Gorte Nagusiekiko lotura handiagoa ere bai. Lehen azken xedapenak Ministro Kontseilua prestatzen du erakundearen egitura organikoa aldatzeko eta beharrezkoak dituen Legearen garapen eta aplikazio xedapenak agintzeko.
 • 6/1997 Legearen onarpena, apirilaren 14koa, Estatuko Antolaketa eta Funtzionamenduaren Administrazio Orokorrari buruzkoa erakunde autonomoen erregimen arautzaile berria izan da, bertako hirugarren xedapen iragankorrean ezarriz Lege horren aurreikuspenen aurreko egokitzapena.
 • 1214/1997 Errege Dekretuak, uztailaren 18koak, Centro de Investigaciones Sociológicas zentroaren egokitzapena egiten du aipatutako 6/1997 Legean araututako erakunde autonomoen motan, 39/1995 Legean dauden edukien lege aurreikuspenak betearazten dituen bitartean eta 1526/1990 Errege Dekretua ordezkatzen du, aurreikuspenen zati handia bilduz, autonomia administratiboa ematen diote erakundeari Espainiako ikerketa zientifikorako, administrazio demokratiko guztien arauak guztiz betez eta, batez ere, objektibotasun eta neutraltasun printzipioak jarriz jardueran, datuen sarbide berdintasuna eta herritarren eskubedeak eta estatistikak sekretupean errespetatzeko.

  Horrek guztiak Zentroaren jardueren erregimena aldatzea ekarriko du, aurreko urteko programaren exekuzioari dagokion memoriaren Gorte Nagusien goratzeari dagokion lege aurreikuspenak sartzeko. Halaber, ikerketetan jarduera printzipioak garatzen dira inkesta bidez, ikerketa gardentasuna bermatzera zuzenduta, inkestatutakoen intimitate babesa eta helburuen aurreikuspena betetzeko informazioa erabiltzea.

  Bestalde, datu bankuen sarbideari dagokion aurreikuspen berriak garatzen dira, 1993ko martxoaren 31ko Aginduaren bidez arautuak izan direnak, pertsonen intimitatearen babesa bermatuz, diputatuen eta senadoreen sarbidea arautuz parlamentuko betebeharretan, eta ikerketak egin diren lurralde arloari dagokion Gorte Nagusien eta Komunitate Autonomoen zatiaren jarraipen mekanismoak ezarriz.

  Azkenik, Errege Dekretuak Zentroaren egitura organikoa garatzen du, oinarri gisa 1526/1990 Errege Dekretuaren bidez ezarritako hartuz eta bertan Kontseilu Aholkularia sartuz eta 39/1995 Legearen 11. artikuluan aurreikusiz, zientzia sozialen arloan izen oneko pertsonek osatuta, ikerketa proiektuei dagokionez aholkularitza eta kontsulta funtzioekin.
 • Maiatzaren 29ko 923/2009 Errege Dekretuak CISeko antolamendua aldatu du bere jarduerako araubidea Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legera egokitzeko. Horrela, Erakundea berezko baliabide izatera eta Estatuko Administrazio Orokorreko eta hari lotutako erakunde publiko eta erakundeetako eta menpeko erakundeetako zerbitzu teknikoa ematera pasa da, Zentroaren funtzio nagusiei dagokienez.
 • Centro de Investigaciones Sociológicas zentroaren jardueran neutraltasun eta helburu printzipioekin batekin garatuko ditu funtzioak, datuen sarbide berdintasunaren eta herritarren eskubideei eta estatistika sekretuei dagokien errespetuena, kontuan izanik 12/1989 Legean ezarritakoa, maiatzaren 9koa, Estatistika Publikoen Funtzioari buruzkoa, y lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de la protección de los datos de carácter personal.