arrow_back
 

Indarrean dagoen legedia

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren antolaketa:

 • Ley 39/1995, abenduaren 19koa, Ikerketa Soziologikoen Zentroaren antolaketarena.
 • 1214/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, Ikerketa Soziologikoen Zentroaren antolaketari buruzkoa.
 • 923/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 29koa, Ikerketa Soziologikoen Zentroaren antolaketa zehazten duen uztailaren 18ko 1214/1997 Errege Dekretua aldatzen duena.
 • PRE/3188/2008 Agindua, urriaren 30ekoa (08/11/07ko EAO), Ikerketa Soziologikoen Zentroaren datuen bankurako sarrera arautzen duena.
 • 2018ko urriaren 2ko Ebazpena, Ikerketa Soziologikoen Zentroarena, eskumenak eskuordetzen dituena.

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren egoera Presidentetzaren, Gorteekiko Harremanen eta Memoria Demokratikoaren Ministerioaren egitura organikoaren barruan:

 • 373/2020 Errege Dekretua, otsailaren 18koa, Presidentetzaren, Gorteekiko Harremanen eta Memoria Demokratikoaren Ministerioaren egitura organikoa garatzen duena
  Artículo 1.5. c) Ikerketa Soziologikoen Zentroaren adskripzioa Presidentetzaren, Gorteekiko Harremanen eta Memoria Demokratikoaren Ministeriora.
 • PCM/61/2021 Agindua, urtarrilaren 26koa, eskumenak eskuordetzeari buruzkoa eta gastuetarako kreditu jakin batzuk administratzeko mugak ezartzeari buruzkoa.
  Ministroaren eta saileko idazkariordearen eskuduntza jakin batzuen eskuordetzea Ikerketa Soziologikoen Zentroaren presidentean.