arrow_back
 

Indicadores

Algunhas preguntas dos barómetros véñense repetindo con periodicidades máis ou menos fixas, o que dá lugar ás correspondentes series temporais, xa que se obteñen segundo unha metodoloxía similar e as cifras resultan comparables ao longo do tempo.

Nesta sección preséntanse, ademais dalgunhas destas series temporais de preguntas, unhas series de indicadores construídos a partir delas. Estes indicadores tratan de sintetizar nunha única cifra a evolución de fenómenos complexos.

Metodoloxía
Último mes