arrow_back
 

Productos y tarifas

Prezos (exentos de IVE)

Distribucións de frecuencias marxinais unidimensionais (resultados)

(Consultar información disponible gratuitamente en internet)

  • Estudo completo 5,00 €
  • Pregunta solta 1,00 €
Tabulacións pluridimensionais (cruces)

(Consultar información disponible gratuitamente en internet)

  • Estudo completo cruzado por unha ou varias variables, por cada variable 7,00 €
  • Pregunta solta cruzada por unha ou varias variables, por cada variable 2,00 €
Ficheiros de microdatos

(Consultar arquivos de datos disponibles gratuitamente en internet)

  • Ficheiros de enquisa dispoñible no Banco de Datos ou cedido en intercambio 10,00 €
  • Non dispoñibles no Banco de Datos (tratamentos especiais)15,00 €
  • Outros (estudos ARCES ou similar) (*) 10,00 €

(*) Para o resto dos ficheiros, cargarase ao usuario a cantidade que o CIS teña que desembolsar ao arquivo propietario

CD-ROM
  • CD-ROM preparado con un ou varios estudos 10,00 €
Estudos cualitativos

(Consultar arquivos de datos disponibles gratuitamente en internet)

  • Resto de estudos 15,00 €