Anuario 2014

 1. PERCEPCIONS SOBRE A SITUACION ECONOMICA E POLITICA
 2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
 3. IDIOMAS
 4. CORRESPONSABILIDADE
 5. HABITOS DE CONSUMO
  • FRECUENCIA DE CERTOS COMPORTAMENTOS AO FACER A COMPRA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por situación laboral, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • CONSUMO DE PRODUTOS PROVENIENTES DO COMERCIO XUSTO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • RENUNCIA Á COMPRA DE DETERMINADOS PRODUTOS POR RAZÓNS POLÍTICAS, ÉTICAS OU AMBIENTAIS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • REALIZACIÓN DALGUNHA COMPRA POR INTERNET NOS ÚLTIMOS DOCE MESES
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • PRINCIPAIS RAZÓNS POLAS QUE COMPROU POR INTERNET
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • OPINIÓN SOBRE A REDUCIÓN DAS COMPRAS EN ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS AO COMPRAR POR INTERNET
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • MOTIVO POLO QUE NUNCA PRESENTOU UNHA RECLAMACIÓN SOBRE UN PRODUTO OU SERVIZO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
 6. DEPORTE
  • TAXA DE FRECUENCIA MOSTRA SPORTS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • GRAO DE INTERESE POLO DEPORTE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓNS POLAS QUE PRACTICA DEPORTE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓNS PARA ABANDONAR PRACTÍCA DO DEPORTE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓNS PARA NON PRACTICAR DEPORTE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
  • GRAO DE ACORDO CON DIFERENTES FRASES SOBRE O QUE É O DEPORTE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos recordo de voto, relixión, hábitat
  • DESEXO DE TER UN/A FILLO/A QUE FIXESE DEPORTE DE ALTA COMPETICION O PROFESIONAL
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 7. SOCIABILIDAD E TECNOLOXIAS DA COMUNICACION
 8. HÁBITOS SOCIAIS
  • PERSOAS COAS QUE ADOITA FACER UNHA SERIE DE ACTIVIDADES
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA COA QUE COME E/OU CEA FÓRA DA SÚA CASA, EN CASE DE FAMILIARES OU AMIGOS/AS OU leva OU COMPRA COMIDA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA COA QUE VENDA OU SE REUNE CUNHA SERIE DE PERSOAS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 9. PRÁCTICA DE LA LECTURA
  • GRAO DE INTERESE POR DIFERENTES ÁMBITOS DA CULTURA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA DE LECTURA DE LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE NON SE ADOITAN LER LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • FORMATO LECTURA DE LIBROS (EN PAPEL Ou DIXITAL)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓNS PRINCIPAIS POLAS QUE SE ADOITAN LER LIBROS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • NÚMERO DE LIBROS LIDOS NOS ÚLTIMOS DOCE MESES
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • FRECUENCIA DE DIFERENTES SITUACIÓNS RELACIONADAS COA LECTURA NA INFANCIA/ADOLESCENCIA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social(cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat (cont.)
 10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back