arrow_back
 

Bolsas de formación

O programa de bolsas de formación de posgrao en temas de interese para a axencia ten como obxectivo contribuír á formación de profesionais na produción e análise de datos estatísticos.

Durante a súa estadía no Centro de Investigacións Sociolóxicas, os bolseiros coñecen de primeira man o proceso de produción de información estatística e o desenvolvemento, dende o primeiro momento, dun proxecto de investigación cuantitativa.

 A Orde PCM / 918/2020, do 21 de setembro, establece as bases reguladoras para a concesión polo Centro de Investigacións Sociolóxicas de bolsas de formación para posgraos en materias de interese para o Centro de Investigacións Sociolóxicas, BOE número 259 do 30 de setembro. 2020, aproba as novas bases reguladoras para a concesión destas bolsas polo CIS

ÚLTIMA EDICIÓN (2022)

Resumo da convocatoria
Convocatoria

Resolución de convocatoria de la Presidencia del CIS.

 

Obxecto

Formación de posgraduados nos métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada a través da participación nas tarefas de investigación e actividades formativas do CIS.

 

Toda la tramitación se realizará, según expresa la Resolución de convocatoria, a través de la Sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: https://mpr.sede.gob.es/

Número de axudas e contía

10 bolsas.

Requisitos

Título de graduado ou licenciado ou título estranxeiro homologado, obtido dentro dos 4 anos anteriores á data de publicación da convocatoria. Cualificación media de, polo menos, 1,8

Documentación necesaria

 Solicitud (cumplimentar Anexo I ,  Anexo II ); Curriculum vitae (máximo 6 páginas); certificación oficial académica con las calificaciones obtenidas y acreditación de los méritos del curriculum vitae.

 

Prazo de presentación de solicitudes

EL PLAZO COMIENZA: 5 de noviembre 

EL PLAZO FINALIZA:  26 de noviembre, inclusive.

 

Situación actual

Relación provisional de Admitidos y excluidos. Plazo de 10 días para subsanar las faltas o remitir la documentación requerida.

 

Secretaría e información

Se desexa información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

fomento_investigacion@cis.es