Biografía de Miguel Beltrán Villalva

[Ir ao Descrición autobiográfica]

Miguel Beltrán Villalva

Miguel Beltrán (Granada 1935), Master of Arts en Socioloxía pola Yale University e Premio Extraordinario de licenciatura e doutorado, é catedrático emérito no Departamento de Socioloxía da Universidad Autónoma de Madrid, do que foi director e vicedecano da súa Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Foi profesor contratado nas universidades de Florencia e Catania, profesor asociado de la London School of Economics and Political Science, investigador invitado no Institut d'Etudes Politiques de París e profesor visitante en universidades de Alemaña, México, Colombia, Perú, Brasil e Chile.

Actualmente é membro do Consello Editorial da Revista Española de Sociología (RES) e formou parte dos Consellos de Redacción da Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) e da Revista Internacional de Sociología (RIS). No seu día foi secretario xeral da Universidad Autónoma de Madrid, do Instituto de la Opinión Pública e do Ministerio da Presidencia. Como recoñecemento público á súa contribución académica recibiu a Gran Cruz da Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 2003.

Os seus principais campos de traballo e especialización foron a socioloxía do coñecemento e da ciencia, a teoría social, a desigualdade e a estrutura social, e o estudo sociolóxico da  Administración Pública. Entre os seus libros destacan La élite burocrática española (1977); Ideologías y gasto público en España 1814-1860 (1977); Ciencia y sociología (1979); Los funcionarios ante la reforma de la Administración (1985); La productividad de la Administración española: un análisis comparativo (1991); La realidad social (1991); Sociedad y lenguaje. Una lectura sociológica de Saussure y Chomsky (1991); La acción pública en el régimen democrático (2000); Perspectivas sociales y conocimiento (2000); La estructura social (2004); e Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX: sociología de una dominación de clase (2010).

En decembro de 2008, o Centro de Investigaciones Sociológicas publicou Sociología y Realidad Social, libro homenaxe con ocasión da súa xubilación.

 

arrow_back