O CIS desenvolve diversos programas tanto para o estímulo e a promoción da investigación en ciencias sociais coma para a formación de técnicos e especialistas no ámbito da socioloxía e a ciencia política.

Co fin de conseguir estes obxectivos o CIS promove as seguintes convocatorias:

Últimas convocatorias

Bolsas de formación

Relación provisional de Admitidos y excluidos. Plazo de 10 días para subsanar las faltas o remitir la documentación requerida.  

Axudas á investigación

Curso de posgrao

 Abierto el plazo de solicitudes Programa: Programa provisional. Ver anexo IV de la Resolución de convocatoria

Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política

 Adjudicación      
arrow_back