arrow_back
 

Organigrama

¿Que é o CIS?

O Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) é un organismo público que ten como obxectivo principal o estudo da sociedade española, labor que vén desenvolvendo dende 1976.

Leva a cabo esta tarefa fundamentalmente a través da realización de enquisas nas que se pregunta á xente a súa opinión sobre temas diversos da actualidade socioeconómica e política (sanidade, educación, inmigración, entre outros).

 
 
Org

Presidencia Unidade de apoio Secretaría Xeral Departamento de Investigación Departamento de Banco de Datos Departamento de Publicacións e Fomento da Investigación Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Consello Asesor

 

As actividades do CIS desenvólvense a través da seguinte estrutura orgánica:

Como órgano consultivo do Centro actúa o Consello Asesor.

O CIS conta cun cadro de persoal de aproximadamente 100 persoas -funcionarios e contratados laborais-, contabilizando tanto persoal técnico como administrativo e subalterno.