arrow_back
 

Lexislación previa

Creación do Instituto da Opinión Pública:

Decreto 8/1963, de 3 xaneiro (BOE 11/01/63). (Derrogado).

Estrutura orgánica do I.O.P.:

O.M. de 31 de maio de 1974 (BOE 11/06/74).
(Derrogada).

Establecemento da nova estrutura orgánica do I.O.P.:

O.M. de 23 de xuño de 1975 (BOE 1/07/75).
(Derrogada).

Estruturación do I.O.P.:

Real Decreto 2512/1976, de 30 de outubro (BOE 6/11/76).
(Derrogado).

El I.O.P. pasa a denominarse "Dirección Xeral do Centro de Investigacións Sociolóxicas":

Real Decreto 2761/1977, de 28 de outubro (BOE 8/11/77). Artigo 6º.
(Derrogado).

Regularización da organización e actividades do Centro de Investigacións Sociolóxicas:

O.M. de 15 de febreiro de 1978 (BOE 7/03/78).
(Derrogada).

Utilización do Arquivo de Datos do Centro de Investigacións Sociolóxicas:

O.M. de 13 de decembro de 1978 (BOE 14/12/78).
(Derrogada).

Convenios de cooperación coa Administración Central do Estado en materia de investigacións sociolóxicas:

O.M. de 14 de febreiro de 1984 (BOE 15/02/84).
(Derrogada).

Organización do Centro de investigacións Sociolóxicas:

Real Decreto 1526/1990, de 8 de novembro (BOE 30/11/90).
(Derrogado; substituído por Real Decreto 1214/1997, de 18 de Xullo).

Regulación do acceso ao Banco de Datos:

Orde 31-3-1993 (BOE 1/04/93). 
(Derrogada; substituído por Lei 39/1995, de 19 de decembro).

Lei fundacional Centro de Investigacións Sociolóxicas:

Lei 4/1990, de 29 de Xuño (BOE 30/06/90), de Presupostos Xerais do Estado para 1990.
Artigo 84: onde se transforma a Dirección Xeral do Centro de Investigacións Sociolóxicas en Organismo Autónomo administrativo.