arrow_back
 

Lexislación vixente

Organización do Centro de Investigacións Sociolóxicas:

 • Ley 39/1995, de 19 de decembro, de Organización do Centro de Investigacións Sociolóxicas.
 • Real Decreto 1214/1997, de 18 de xullo, sobre organización do Centro de Investigacións Sociolóxicas.
 • Real Decreto 923/2009, de 29 de maio , polo que se modifica o Real Decreto 1214/1997, de 18 de xullo, polo que se establece a organización do Centro de Investigacións Sociolóxicas.
 • Orde PRE/3188/2008, de 30 de outubro (BOE 07/11/08), pola que se regula o acceso ao Banco de Datos do Centro de Investigacións Sociolóxicas.
 • Resolución de 2 de outubro de 2018, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se delegan competencias.

Situación do Centro de Investigacións Sociolóxicas dentro da estrutura orgánica do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática:

 • Real Decreto 373/2020, de 18 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática
  Artículo 1.5. c) Adscrición do CIS ao Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.
 • Orde PCM/61/2021, de 26 de xaneiro, sobre delegación de competencias e sobre fixación de límites para a administración de determinados créditos para gastos.
  Delegación de determinadas atribucións do Ministro y do Subsecretario do departamento no Presidente do CIS.